Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Ruimte en Wonen 2023/3 Sterke steden

Bert Pots, Anouk Corel - 10 oktober 2023

Huishoudverdunning is onze volksvijand nummer één; de afname van het aantal mensen per woning is de belangrijkste oorzaak van de huidige woningnood, zo legt Wouter Veldhuis, Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving uit in een interview.

We hebben in ons land acht miljoen woningen, maar in veel portieken woont in vergelijking met jaren geleden nog maar een kwart van het aantal mensen. Veel woningen worden slechts door één persoon bewoond en door de vergrijzing en het wegvallen van partners zal het aantal alleenstaanden verder toenemen.
Als gevolg hiervan neemt het draagvlak van voorzieningen af. Oude volkswijken, ooit royaal bedeeld met winkels en voorzieningen, gaan hard achteruit. Al onze steden, ook de middelgrote steden buiten de Randstad, zijn gebaat bij meer kritische massa.
Woningdelen is een manier om meer kritische massa toe te voegen. Frank Wassenberg en Kay Hollanders van Platform31 benoemen in hun artikel zeven woningdeelvarianten; van inwonen tot aan juridisch splitsen. Alle varianten zijn bekend, maar gebruik wordt op allerlei manieren belemmerd.
Ook door optoppen, aanplakken, tussenschuiven en bijbouwen kunnen steden worden versterkt. Dat gebeurt al ontzettend vaak, merkt Wouter Veldhuis op. De afgelopen jaren zijn zeker duizend plekken in ons land met tien tot dertig procent verdicht. Vaak op een manier die past bij de wensen van de lokale gemeenschap.
Als het om optoppen gaat, dan kan Nederland nog wat leren van Frankrijk. Benjamin den Butter roept alle politieke partijen van links tot rechts op het appartementsrecht zodanig aan te passen, dat verenigingen van eigenaren met een meerderheid van twee derde kunnen besluiten hun gebouw op te toppen. Daarmee kan de woningnood bestreden, krijgt de bouwsector werk en wordt de natuur gespaard. En als stevig wordt ingezet op het gebruik van biobased materialen, dan kan ook nog een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Eigenaren kunnen de opbrengst investeren in de noodzakelijke verduurzaming van het pand.
Veldhuis vindt dat we toch vooral binnen bestaand stedelijk gebied moeten bouwen. In Haarlem wordt druk gebouwd binnen de bestaande stad. De gemeente maakt serieus werk van de toevoeging van 10.400 woningen tot eind 2030. En dat worden beslist niet alleen woningen voor jonge, hoogopgeleide centrumgeoriënteerde bewoners met hoge inkomens, zo schetsen woningbouwcoördinator Anco van der Veen en Anouk Corel, strategisch adviseur bij Elan Wonen. Sinds 2018 streeft Haarlem naar een nieuwbouwprogrammering met 40% sociale woningbouw, 40% middeldure woningen en een vrij segment van 20%. Het daarvoor door de gemeente ontwikkelde instrumentarium blijkt effectief. De nieuwbouwprognose komt aardig in de buurt van de gewenste mix. Bovendien zitten de drie Haarlemse woningbouwcorporaties steeds vaker met marktpartijen aan tafel om bij te dragen aan de groei van de betaalbare woningvoorraad.
Voor mensen met een middeninkomen is de sociale sector niet toegankelijk en ligt een koopwoning buiten het financiële bereik. Zij zijn met name aangewezen op het betaalbare segment in de vrije sector. Dat segment is klein en door de voorgenomen huurregulering neemt de animo onder investeerders dergelijke woningen te bouwen af. Corporaties voelen de verantwoordelijkheid om ook voor die mensen betaalbare woningen bij te bouwen. Zo schetsen Niels van der Poel en Bob Witjes op persoonlijke titel. En dat kan het makkelijkst door corporaties binnen het sociale domein ook te laten investeren in die middenhuurwoningen.

Om de totale pdf te lezen, klik hieronder op 'Download artikel als pdf' (zichtbaar na inloggen)

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren