Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Artikelen

31 oktober 2023
Anouk Corel, Anco van der Veen
Haarlem streeft sinds 2018 naar een nieuwbouwprogrammering met 40% sociale woningbouw, 40% middeldure woningen en een vr...
25 oktober 2023
Benjamin den Butter
Optoppen, het realiseren van woningen bovenop bestaande bouw, is een wijze van bouwen waarmee grote aantallen woningen k...
24 oktober 2023
Erwin van der Krabben
Voor het eerst sinds de val van het kabinet Den Uyl in 1977 stelt een minister voor dat de waardestijging van de grond a...
18 oktober 2023
Anne-Jo Visser
Finland, Oostenrijk en Nederland kennen alle drie een lange traditie van volkshuisvesting. Er zijn daarom relatief veel ...
18 oktober 2023
Bert Pots
Stadsbewoners veranderen steeds vaker hun stenige straten in groenere gebieden. Zij nemen zelf het initiatief voor gevel...
11 oktober 2023
Frank Wassenberg, Kay Hollanders
Gebruik van onze ruime gezinshuizen door meer huishoudens kan bijdragen aan vermindering van de woningnood. Platform31 s...
10 oktober 2023
Anouk Corel, Bert Pots
Sterke steden #3/2023 Vakblad over de leefomgeving voor ruimtelijke professionals en woonexperts 'Maak van b...
13 september 2023
Mohamed Acharki
In het pamflet 'Stenen én mensen' pleiten zes corporatie-prominenten ervoor om welzijn en gezondheid van huurders in he...
12 september 2023
Bert Pots
Wat is de toekomst van het platteland? Planoloog Zef Hemel, houder van de Bonnemaleerstoel aan TU Delft en Rijksuniversi...
7 september 2023
Bob Witjes
Hoe houd je een dorp vitaal waar de bevolking vergrijst en nauwelijks groeit of misschien zelfs krimpt? En wat kan een w...
30 augustus 2023
Anouk Corel
In het onderzoeksrapport 'Elke regio telt' concludeerden drie adviesraden dat de leefbaarheid in krimpregio's onder druk...
15 augustus 2023
Agnes van den Berg, Jan Straatman
De afgelopen twee decennia is eensgezindheid ontstaan over het belang van natuur voor gezondheid en welzijn. Mensen kunn...
8 augustus 2023
Merten Nefs
XXL-distributiecentra zijn een abnormaliteit in ons landschap. Samenleving en politiek roepen om sturing van de 'verdozi...
2 augustus 2023
Building Balance
Vezelgewassen zijn heel geschikt voor verwerking tot biobased bouwmaterialen, zo menen Jan Willem van de Groep en Jasper...
26 juli 2023
Bert Pots
Is het wantrouwen van plattelandsbewoners tegenover de Randstad en haar bewoners begrijpelijk? Bettina Bock, hoogleraar ...
19 juli 2023
Frank van Dam, Leo Pols, Joep Dirkx
In het landelijk gebied moet de balans worden hersteld tussen landbouw en natuur. Maar er is ook ruimte nodig voor energ...
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren